e-Pengeluaran
melalui i-AKAUN
untuk pengeluaran:

  • Pendidikan
  • Perumahan
KWSP e-Pengeluaran

e-Pengeluaran

e-Pengeluaran merupakan saluran serahan permohonan pengeluaran secara dalam talian melalui laman web KWSP bagi ahli yang mempunyai i-AKAUN. Kemudahan e-Pengeluaran yang disediakan adalah seperti berikut:

e-Pengeluaran Pendidikan

Pengeluaran simpanan untuk
membiayai kos pendidikan bagi
pengajian tinggi

e-Pengeluaran Perumahan

Pengeluaran simpanan untuk membeli/membina rumah dan/atau mengurang/menyelesaikan baki pinjaman perumahan dan/atau ansuran bulanan pinjaman perumahan