e-Pengeluaran
melalui i-Akaun
untuk pengeluaran:

  • Pendidikan
  • Perumahan
KWSP e-Pengeluaran

e-Pengeluaran

e-Pengeluaran merupakan saluran serahan permohonan pengeluaran secara dalam talian melalui laman web KWSP bagi ahli yang mempunyai i-Akaun. Kemudahan e-Pengeluaran yang disediakan adalah seperti berikut:

e-Pengeluaran Pendidikan

Pengeluaran simpanan untuk
membiayai kos pendidikan bagi
pengajian tinggi

e-Pengeluaran Perumahan

Pengeluaran simpanan untuk membeli/membina rumah dan/atau mengurang/menyelesaikan baki pinjaman perumahan dan/atau ansuran bulanan pinjaman perumahan

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan,
Sila hubungi kami di 03-8922 6000.